Oedeemtherapie

Bij oedeem is behandeling gericht op zowel het voorkomen van verergering (preventief) als op vermindering van de gevolgen van oedeem. Zij omvat compressie therapie (druk therapie), manuele lymfdrainage (MLD), oefentherapie/beweging en voorlichting gericht op het verminderen van risicofactoren. Daaronder wordt ook verstaan het zorgen voor een gezond gewicht (BMI), huidverzorging en behandeling van bijkomende aandoeningen, pijn en (psycho)sociale problemen.

De verschillende behandelingen worden vaak gecombineerd. Op basis van de meest recente behandelrichtlijn bestaat behandeling uit 2 fases: een beginfase en een onderhoudsfase. De beginfase gaat geleidelijk over in de onderhoudsfase.

De beginfase

In deze fase speelt het verminderen van de zwelling de belangrijkste rol.

Behandeling vindt plaats tot het oedeem zo volledig mogelijk verdwenen is. De tijdspanne is afhankelijk van de ernst, het soort oedeem en de bijkomende factoren.

Onderhoudsfase

Deze fase bestaat uit het dragen van een therapeutisch elastische kous of ander hulpmiddel in combinatie met zelfmanagement. Wij zullen in deze fase steeds meer de rol van coach aan gaan nemen om u te stimuleren in zelfmanagement. De behandeling zal in deze periode steeds verder worden afgebouwd. Op het moment dat u de zelfmanagement beheerst, zullen wij u 2 tot 3 maal per jaar terugzien voor controle.

Behandelingsmogelijkheden

Manuele lymfedrainage
Is een techniek waarbij door een zachte pompende beweging de vochtopname door de lymfevaten wordt gestimuleerd. Het lymfevatensysteem wordt geactiveerd en gestimuleerd om lymfeafvoer te vergroten.

Deep oscillation

Met elektrostatische impulsen zorgt de deep oscillation voor trillingen op celniveau. Hierdoor wordt stilstaand weefsel in beweging gebracht. Er kan met weinig druk gewerkt worden omdat de therapeutische werking van binnenuit gebeurd. De elektrostatische impulsen creëren een aangename diep effectieve trilling in de huid, bindweefsel, vetweefsel, spieren, bloed- en lymfevaten die tot een diepte van 8cm gaat. Voor oedeem patiënten heeft de deep oscillation een zeer grote toegevoegde waarde, doordat fibroseweefsel losser wordt gemaakt en pijn aanzienlijk wordt gereduceerd.

LPG
Een therapie die uitgevoerd wordt met een LPG apparaat. Het LPG apparaat zorgt dat de huid en het onderliggend weefsel intensief wordt behandeld. Dat gebeurt met een aantal cilinders die de huid optillen en afrollen. Dit bevordert de doorbloeding, stimuleert de afvoer van lymfevocht en verzacht fibrotisch, verlittekend en ander verhard weefsel.

Pneumatische compressie
Dit is een apparaat dat bestaat uit een luchtpomp, aangesloten op een been- of armmanchet. De manchet is rondom voorzien van luchtkamers. Het apparaat pompt volgens een ingesteld programma lucht door de luchtkamers, wat drukgolven veroorzaakt. Deze drukgolven geven een masserend effect, zodat het lymfevocht richting het hart wordt gemasseerd.

Lymftaping
Een huidvriendelijke tape welke tussen de behandelingen op de huid blijft zitten. Bij elke beweging zorgt de lymftape voor een stimulering van vochtafvoer en voor versoepeling van fibrose, littekens en ander verhard weefsel. We hebben een huidvriendelijke tape die ook gebruikt kan worden op de huid die allergisch reageert op pleisters.

Bewegingsadviezen
Wanneer een patiënt thuis in beweging komt of blijft wordt het resultaat van onze oedeemtherapie gestimuleerd, dit komt door de spierpompfunctie die geactiveerd wordt tijdens het bewegen. Indien er sprake is van een verminderde mobiliteit, dan kunnen we aangepaste bewegingsoefeningen voor meegeven.

ACT/ Zwachtelen
Het hoofddoel van zwachtelen is het reduceren van oedeem (vochtophoping), zodat het aangedane gebied weer een stabiele omvang krijgt. Door het aanleggen van zwachtels wordt van buitenaf een continue druk gegeven. Deze druk gaat het uittreden van vocht tegen en ondersteunt de afvoer van lymfe. Een ander gunstig effect is dat de ‘spierpomp’ beter werkt. Door de tegendruk van het verband, drukken kleine spierbewegingen, het onderhuidse weefsel en de huid steeds tegen het verband aan. Elke spierbeweging werkt dan als een soort pomp. Veel lichaamsbeweging heeft daarom een ondersteunend effect op de zwachtels.

Aanmeten in-elastisch compressieverband
Dit zijn zwachtels met klittenband die op een kous vast zitten. Dit kan ingezet worden bij iemand die niet gezwachteld kan worden of langdurig gezwachteld dient te worden. Indicaties zijn chronische veneuze aandoeningen, veneuze, stagnerende ulcera en lymfoedeem.

Wondzorg
Wanneer een paitënt wonden heeft, in combinatie met oedeem, behandelen we zowel de wond als het oedeem in eenzelfde behandeling. Dit doen we door de wond te verzorgen en ambulante compressietherapie toe te passen.

Therapeutisch elastische kousen

Therapeutische elastische kousen (TEK) helpen om een vochtophoping (oedeem) te bestrijden of venen te ondersteunen om de doorstroming van het bloed te bevorderen. Door de druk van buitenaf wordt de stroomsnelheid naar het hart verhoogd en stuwing in de aders voorkomen. In samenhang met het activeren van spieren, verhinderen kousen zo de verdere ontwikkeling van vaataandoeningen.

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Wanneer er geen sprake is van een chronische indicatie kunt u gebruik maken van uw aanvullende pakket. Wanneer er sprake is van een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen uit het aanvullende pakket gehaald. Na de eerste 20 behandelingen gaat de vergoeding over in het basispakket onder een chronische code. Jaarlijks is het eigen risico van toepassing.

Let op: per verzekeringspakket verschilt de hoogte van de aanvullende vergoeding en of een verwijzing van een huisarts of specialist is verplicht.