Een klacht over Huidzorg Oegstgeest?

U heeft een klacht, wat kunt u nu doen?

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw huidtherapeut gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw huidtherapeut kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici, mits uw huidtherapeut is aangesloten bij dit loket.

Huidzorg Oegstgeest heeft u geïnformeerd via de site van haar praktijk en via een folder in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Ook is daarbij aangegeven welke procedure er geldt als u uw klacht bespreekbaar wilt maken. Als uw huidtherapeut is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure.

De eerste stap

De eerste stap is dat u een gesprek aangaat met uw huidtherapeut. Het is goed mogelijk dat uw huidtherapeut niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

De tweede stap

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt, of dat er een goede reden is om geen gesprek aan te willen gaan. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw huidtherapeut is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Via de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u nadere uitleg.

Wanneer u vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

E-mail adres: info@klachtenloketparamedici.nl

Telefoonnummer: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

Klacht of geschil?

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken huidtherapeut. Uiterlijk binnen 6 weken zal de huidtherapeut haar reactie en/of oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en u wil de klacht doorzetten, dan kunt u ervoor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen. Deze commissie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Klachten- en geschillen reglement

Voor het in behandeling nemen van een klacht of geschil, zijn bij het Klachtenloket Paramedici de volgende reglementen van toepassing:

  • Reglement Klachtenafdeling Paramedici
  • Reglement Geschillencommissie Paramedici

Klacht indienen?

Leest u voordat u een klacht wilt melden, eerst de informatie over een klacht indienen. Heeft u de klacht gemeld bij de paramedicus, maar jullie komen er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen via het online klachtenformulier.